آخرین نظرات

کارشناسان زبان خارجی

 • کارشناس زبان چینی از دانشگاه شهید بهشتی
  مترجم تخصصی زبان چینی
  مشاور تجاری و تحصیلی چین
  ایمیل: m.a.mojtahedi23@gmail.com
  تلفن: 09102552023

 • کارشناس زبان چینی از دانشگاه شهید بهشتی

  مترجم و مدرس زبان چینی

  تورلیدر تخصصی زبان چینی

  مشاور تجاری و توریستی چین

  ایمیل: fardad.komeili@gmail.com

  تلفن: 09372045493

   همکاری با ما

(*)
لطفا نام خود را وارد کنید
(*)
شماره همراه خود را وارد کنید
(*)
ایمیل خود را وارد کنید
(*)
لطفا زمینه همکاری خود را وارد کنید
(*)
ورودی نا معتبر
ورودی نا معتبر