آخرین نظرات

کارشناسان زبان چینی

 • کارشناس زبان چینی از دانشگاه شهید بهشتی
  مترجم تخصصی زبان چینی
  مشاور تجاری و تحصیلی چین
  ایمیل: m.a.mojtahedi23@gmail.com
  تلفن: 09102552023

 • کارشناس زبان چینی از دانشگاه شهید بهشتی

  مترجم و مدرس زبان چینی

  تورلیدر تخصصی زبان چینی

  مشاور تجاری و توریستی چین

  ایمیل: fardad.komeili@gmail.com

  تلفن: 09372045493

   ترجمه زبان چینی

ترجمه کتبی زبان چینی

[بازگشت به بالا]

با پیشرفت شگفت انگیز علم و صنعت، ارتباط از‌‌اولین خواسته‌های تما میاعضای جامعه جهانی است.در این میان ابزار زبان و پس از‌‌آن ترجمه اصلی ترین اهرم‌های انجام تعاملات اجتماعی در‌دنیا میباشد.
آموزش زبان در‌جایگاه خود دارای مباحث مطرح شده بسیاری‌استکه در‌جای خای از‌‌سوی متخصصان آن مورد بحث واقع خواهد شد
ترجمه را میتوان تلفیقی از‌‌هنر ذاتی مترجم و علم او که‌همانا دانش شناخت و استفاده از‌‌اصول و فنون ترجمه میباشدو همچنین علم مترجم به‌مبحث مربوطه ،دانست.مسلماً هنر را ن میتوان منتقل کرد و شاید در‌نگاه اول درونی و ذاتی‌باشد اما قطعاً اصول، فنون و روش‌های اجرای این هنر را میتوان آموخت. به‌گونه ای که‌سه عنصر برای‌ترجمه با‌کیفیت الزامی میباشد.

 • 1-اشنایی با‌زبان متن
 • 2-تخصص در‌حوضه ی متن
 • 3-نگارش درست و درک مطلب

سعی کنید متن چینی را با‌هدف مطالعه کنید . در‌واقع به‌جای اینکه کل متن را به‌صورت روزنامه وار و تند بخوانید ،تلاش کنید تا هدف و منظور نویسنده را متوجه شوید.

برای پی بردن به‌مفهوم متن و بالابردن توانایی‌های خود میتوانیم ابتدا با‌خواندن کتابهایی که‌ساده هستند شروع کنیم .در این کتابها جملات بسیار ساده بکار رفته تا ما بتوانیم مفهوم متن را به‌سادگی متوجه شویم.

هرکس به‌عنوان یک مترجم باید با‌نرم افزارها و فرهنگ‌های لغت کامپیوتری و اینترنتی آشنایی کامل داشته‌باشد . گاهی اوقات لازم‌استبرای ترجمه بهتر یک متن، اطلاعاتی در‌زمینه موضوع متن داشته‌باشد . برای‌کسب این اطلاعات نیز میتوانید از‌‌اینترنت به‌عنوان منبعی گسترده و در‌دسترس استفاده کنید. آشنایی شما با‌موضوع ترجمه باعث‌میشود‌که‌ترجمه شما خواناتر و شیواتر‌باشد . همچنین اگر بخشی از‌‌متن اصلی حذف شده‌باشد اطلاعات شما در‌زمینه این موضوع میتواند این نقیصه را پوشش دهد.
سایت languagesland با‌بهره‌گیری از‌‌نیروهای متخصص در‌زمینه ترجمه زبان چینی سعی در‌برطرف کردن نیاز‌های ترجمه شفاهی زبان چینی در‌ایران دارد. گروه مترجم‌های کتبی ما از‌‌مترجم‌های شفاهی جدا هستند و هرکدام در‌زمینه تخصصی خود فعالیت میکنند زیرا تفاوت گفتگو و نوشتار در‌زبان چینی نسبت به‌دیگر زبان ها بیشتر‌استو این مسئله باعث شد تا متخصصین ما هرکدام بر تخصص خود تمرکز کنند. گروه مترجم‌های کتبی ما مسلط به‌تمام نکات گرامری، کتابت، نکات حقوقی و دیگر ظرافت‌های این زبان هستند و آماده ارائه خدمات در‌زمینه ترجمه کاتالوگ، نامه، متون تخصصی و غیره میباشند.
در ترجمه کتبی زبان چینی باید معنی ترجمه شود نه کلمات، زیرا اگر این زبان به‌صورت تحت اللفظی ترجمه شود معانی جملات کاملا متفاوت میشوند. ما در‌گذر زمان و با‌بهره‌گیری از‌‌تجربه‌های کسب شده ، میتوانیم به‌بهترین شکل متون تخصصی را ترجمه کنیم. مجموعه ما همچنین از‌‌تعدادی چینی زبان بو میبرای بررسی نهایی متون ترجمه شده بهره میبرد.

گرامر

[بازگشت به بالا]

در زبان انگلیسی اطلاعات زیادی با‌استفاده از‌‌فعل‌های کمکی و حالت‌های مختلف فعلی منتقل‌میشود‌مانند: is/are/were, eat/eats/ate/eaten . در‌حالی که‌در زبان چینی معنی جمله از‌‌طریق نظم بین کلمات بیان‌میشود. همانطور که‌میدانید در‌زبان انگلیسی مفهوم زمان از‌‌طریق استفاده از‌‌حالت‌های مختلف زمان و فرم‌های مختلف فعل بیان‌میشود‌در‌حالی که‌در زبان چینی به‌این صورت نیست و برای‌زبان آموزان چینی که‌برای اولین بار با‌آن بر میخورند بسیار سخت خواهد بود، که‌نه تنها در‌ترجمه متن معمولی بلکه در‌ترجمه تخصصی برای‌آن ها مشکل ساز خواهد بود.

ترجمه متون تخصصی

[بازگشت به بالا]

بطور خلاصه میتوان اقرار کرد که‌ترجمه متون تخصصی عل میزبان چینی همیشه یک چالش است. مترجم زبان چینی همیشه با‌چالش جدیدی روبرو‌میشود، زیرا علم در‌حال تغییر‌استو بطور مداوم واژگان و مفاهیم جدیدی اضافه‌میشود. مترجم متون تخصصی بایستی خود یک دانشمند و یک خواننده دقیق در‌حوزه تخصصی خویش‌باشد و درک روشن و دقیقی از‌‌متون و مطالب حوزه تخصصی خود داشته‌باشد . سبک نگارش ترجمه متون تخصصی زبان چینی بایستی روشن و بدون ابهام‌باشد . بایستی با‌توجه به‌نوع متن منبع، برای‌خواننده تحصیل کرده یا خواننده عمو میترجمه شود. سطح رسمیت متن با‌توجه به‌نوع سند متفاوت‌استو مترجم بایستی با‌توجه به‌نوع سند از‌‌واژگان تخصصی کمتر یا بیشتر استفاده کند.

ترجمه تخصصی باید روشن و دقیق‌باشد

[بازگشت به بالا]

وضوح و دقت مهمترین اهداف سبک ترجمه تخصصی است، بایستی معنی واقعی متن منبع انتقال داده شود. ابهام و عدم وضوح سازه ها از‌‌ویژگی‌های متون ادبی و عادی‌استاما نباید در‌ترجمه تخصصی دیده شود. این سخت ترین کار در‌ترجمه تخصصی متون عل میاست. پیدا کردن کلمه صحیح گاهی اوقات یک چالش‌استو ممکن‌استموجب تکراری شدن متن شود چرا که‌مترادف بعضی از‌‌واژه ها موجب ابهام در‌متن‌میشود. اجتناب از‌‌تکراری شدن واژه ها گاهی بسیار مشکل است. به‌همین خاطر گفته‌میشود‌که‌مترجم متون تخصصی بایستی زمینه لازم حوزه تخصص متن را داشته‌باشد و بتواند از‌‌واژگان آن حوزه از‌‌علم بدون تغییر معنی متن استفاده کند.

روند ترجمه

[بازگشت به بالا]

روند مناسب ترجمه کردن زبان چینی و مراحل ساده‌ای که‌با رعایت آن‌ها هر مترج میمی‌تواند ترجمه‌ای به‌مراتب بهتر ارائه بدهد این‌استکه قبل از‌‌هر کاری متن مورد نظر برای‌ترجمه را چند بار بخوانیم. با‌خوانش متن محتوای آن برای‌ما روشن شده و ذهنیتی از‌‌ترجمه آن پیدا می‌کنیم. باید بتوانیم پیش خود بگویم که‌کل متن راجع به‌چه چیزی‌استو نویسنده در‌هر پاراگراف قصد بیان چه مطلبی را داشته است. اگر با‌زمینه تخصصی متن آشنایی چندانی نداشتیم لازم‌استدست‌کم بصورت روزنامه‌وار نگاهی به‌چند مطلب مختلف پیرامون موضوع به‌زبان مقصد و اگر نیاز بود به‌زبان مبدأ بیندازیم. به‌کمک اینترنت می‌توان به‌سهولت و در‌زمان اندکی به‌هرآنچه که‌می‌خواهیم دسترسی پیدا کنیم. بدین طریق با‌بسیاری از‌‌اصطلاحات و زیر و بم متن خواسته شده آشنا می‌شویم و ترجمه آن برایمان به‌مراتب راحت‌تر‌میشود.

ترجمه شفاهی زبان چینی

[بازگشت به بالا]

ترجمه شفاهی زبان چینی یکی از‌مسائل مهم در‌مطالعات ترجمه زبان چینی به‌شمار می‌رود که‌علی رغم اهمیت فراوان ؛ اما با‌توجه به‌نوپا بودن فعالیت‌های رسمی این‌رشته در‌ایران و همچنین تحقیقات آن ، کمتر به‌شکل مستقل به‌آن پرداخته شده‌است به‌گونه ای که‌این پژوهش ها پاسخگوی کامل نیاز جامعه مترجمان شفاهی زبان چینی نمی باشد.
ما در‌صدد هستیم که‌به این‌حوزه از‌ترجمه زبان چینی بپردازدیم و در‌این راستا پرسش اصلی خود‌را به‌اصول و فنون و راهبردهای ترجمه شفاهی در‌ترجمه چینی به‌فارسی و فارسی به‌چینی معطوف سازیم. این‌نوشتار ابتدا به‌تبیین مفاهیم و مبانی نظری ترجمه شفاهی زبان چینی پرداخته و در‌پرتو وسعت دیدی که‌از‌بررسی این‌مبانی ایجاد می‌نماید تلاش دارد اصول و راهبرد‌های مورد نیاز مترجم شفاهی این‌زبان خاص‌را تشریح کرده و منبع جامع و منسجمی در‌این زمینه به‌دست دهد.
این پژوهش با‌هدف کوشش در‌جهت تسهیل روند تفکیک منابع ترجمه شفاهی از‌ترجمه کتبی زبان چینی و همچنین بازشناسی خط مشی و سیاست‌های کلی ترجمه شفاهی در‌سطح بین الملل و در‌نتیجه افزایش سطح کیفی و کمی این‌رشته در‌ایران این‌نتیجه‌را بیان می‌دارد که‌اصول ترجمه شفاهی زبان چینی با‌قطع نظر از‌سویه گی ، به‌جز در‌موارد جزئی ، در‌همه گونه‌های ترجمه شفاهی یکسان و مشترک‌است و تفاوت سویه گی تنها در‌برخی موارد راهکار متفاوت اقتضا می‌کند. این‌پژوهش تلاش دارد راهکارهای مشترک و همچنین راهکارهای ویژه ترجمه شفاهی چینی به‌فارسی و فارسی به‌چینی‌را ارائه‌نماید.

یادداشت برداری

[بازگشت به بالا]

یادداشت برداری در‌حین ترجمه زبان چینی از‌نكات مهمی‌است كه یك مترجم شفاهی نباید از‌آن غافل شود . از‌آنجا كه در‌فضای ترجمه شفاهی، مترجم نقطه وصل دو طرف محسوب می‌شود باید همیشه دفترچه ای نه چندان بزرگ در‌اختیار داشته و صحبت‌های طرفین‌را سریعاً یادداشت و در‌زمان برگردان از‌آنها‌استفاده‌نماید، این‌كار به‌عنوان كمك حافظه وی عمل می‌كند و به‌او مجال می‌دهد كار خود‌را با‌امانت بیشتری انجام داده و مفاهیم‌را درست تر منتقل‌نماید این‌مسئله برای‌مترجمین شفاهی زبان چینی بحثی مفصل تر‌است زیرا زبان حفظ کردن خط زبان چینی و یادداشت برداری از‌آن بسیار سخت تر از‌دیگر زبان ها‌است. یادداشت برداری برای‌كسانی كه موظف هستند بعد از‌جلسه گزارشی از‌كار‌را هم ارائه دهند كمك مفیدی خواهد بود. قبل از‌شروع ترجمه شفاهی بهتر‌است با‌کسانی که‌قرار‌است سخنرانی کنند یا‌دو طرف صحبت، صحبتی داشته باشید‌تا کلیات مسائل دستتان آید، این‌کار به‌شما کمک میکند اعتماد به‌نفستان‌را حفظ کنید و زمینه کلی‌را متوجه شوید. اگرچه اگر‌مترجم شفاهی زبان چینی از‌معلومات کلی زبان چینی برخوردار نباشد، با‌آماده‌سازی‌های قبل از‌جلسات نیز نمیتواند برای‌جلسه آماده شود، زیرا سطح معلومات پایین باعث پایین آمدن اعتماد به‌نفس مترجم و کم شدن کارایی او میشود، پس حتما از‌معلومات خود اطمینان داشته باشید.

تسلط به‌زبان مادری

[بازگشت به بالا]

مترجم شفاهی خوب زبان چینی باید زبان مادری خود و ادبیات نوشتاری و گفتاری زبان فارسی یا‌انگلیسی‌را بشناسد. او مجبور‌است با‌مطالعه دائم و هدف دار؛ بر ظرافت‌های زبانی و معانی زبان مادری خود تسلط یافته و همواره نگاهی كاربردی به‌موضوع ترجمه همزمان زبان چینی داشته باشد . به‌این منظور، او باید ارتباط نوشتاری، شنیداری و دیداری مستمری‌را با‌زبان مادری خود و تحولات آن برقرار كند. این‌بدان معنی‌است كه مترجم زبان چینی، هر‌لحظه خود‌را در‌فضای ترجمه احساس كند و تصور كند كه همواره در‌حال انتقال مفاهیم‌است.

تقویت اطلاعات عمومی درباره چین

[بازگشت به بالا]

یك مترجم شفاهی خوب زبان چینی می‌بایست از‌سطح نسبتا خوبی از‌آگاهی‌های عمومی در‌زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و بخصوص اجتماعی، مسائل روز و تاریخ برخوردار باشد و با‌مطالعه و حفظ ارتباط شنیداری ودیداری دائمی خود با‌رسانه‌های چینی، قوه درك خود از‌مفاهیم رسانه ای و معانی بیان در‌زبان مبدأ و مقصد‌را هم تقویت‌نماید. مثلاً این‌احتمال و جود دارد كه هر‌یك از‌مخاطبان در‌بخشی از‌گفتگوهای خود و برای‌بازتر كردن فضای صحبت و یا‌برای انتقال بهتر مقصود؛ از‌ضرب المثلها چینی؛ اشعار شعرای معروف چین و یا‌نقل قول‌های مشهور از‌افراد چینی‌استفاده كنند و یا‌از‌اعتقادات فرهنگی کشور چین سخن بگویند كه بطور قطع آشنایی مترجم این‌زبان با‌این‌مسائل او‌را در‌انتقال مفاهیم یاری خواهد كرد .

امانت داری

[بازگشت به بالا]

از آنجا كه احتمال دارد در‌زمان ملاقات ها؛ هر‌یك از‌طرفین برای‌دفاع از‌مطالب خویش لحن كلام‌را تقویت نموده و با‌شدت و هیجان سخن بگویند و یا‌حتی ناراحتی و نگرانی خود از‌موضوعی‌را به‌مخاطب منتقل كنند، مترجم هم لازم‌است امانت داری‌را حفظ كند و با‌همان ترتیب و با‌كاربرد كلمات مناسب و بجا، مفهوم‌را منتقل‌نماید. این‌مسئله درباره زبان چینی مهم تر‌است زیرا چینی زبانان هنگام صحبت بیش از‌دیگر ملیت ها هیجان خود‌را نشان میدهند.

عدم دخالت

[بازگشت به بالا]

از آنجا كه ساختار زبان چینی طوری‌است که‌افراد برای‌صحبت گاهی مجبور میشوند جملات طولانی بكار ببرند لازم‌است در‌زمانی كه مترجم با‌گوینده كلام و مخاطب وی در‌یك جلسه حضور دارند مؤدبانه این‌نكته یاد آوری گردد كه هر‌یك از‌طرفین جملات خود‌را تا جایی که‌ممکن‌است كوتاه و موجز بیان كنند تا از‌معطل شدن مخاطبان در‌زمان صحبت هر‌یك از‌طرفین اجتناب شود. مترجم همزمان زبان چینی معمولاً حق دخالت در‌فحوای گفته‌های طرفین‌را ندارد ولی در‌زمانی كه متوجه اشتباهی در‌گفتار از‌سوی یكی از‌طرفین می‌شود تا آنجا كه به‌مفهوم گفته شده آسیب نرساند می‌تواند در‌زمان ترجمه این‌اشتباهات‌را رفع و تصحیح‌نماید.

حدس زدن

[بازگشت به بالا]

مترجمین همزمان زبان چینی الزاما باید همزمان دو کار انجام دهند: شنیدن و گفتن، اما توانایی حدس زدن جملات بعدی که‌گوینده میخواهد‌استفاده کند میتواند خیلی مفید باشد. با‌توجه به‌تجربیات ما، شما به‌صورت طبیعی روز به‌روز توانایی حدس زدنتان بالا میرود اما این‌مسئله ای‌است که‌میتواند خارج از‌فضای کار آن‌را تمرین کنید. هر‌موقع کسی در‌حال صحبت‌است توجه کنید ببینید که‌میتوانید ادامه صحبت‌های اورا حدس بزنید؟ این‌کار بسیار آسان تر خواهد بود اگر‌شما با‌گوینده آشنا باشید. به‌طور کلی اگر‌شما بتوانید صحبت هارا حدس بزنید، ترجمه شفاهی شما در‌کنفرانس و دیگر موقعیت ها بسیار بهتر خواهد بود.

دوستانه باشید

[بازگشت به بالا]

شاید از‌قبل این‌را بدانید، اما آدمها آنهایی‌را دوست دارند که‌با آنها دوست هستند. اگر‌دوستامه و گرم با‌مخاطب خود برخورد کنید، آنها با‌دقت بیشتری به‌شما گوش میدهند و ترجمه شما برایشان قابل فهم تر میشود.

آرامش داشته باشید

[بازگشت به بالا]

اطمینان حاصل کنید که‌به صحبت‌های طرف مقابلتان واکنش نشان ندهید، این‌شغل شما نیست. مهم نیست چه اتفاقی میفتد، یک مترجم خوب باید بهترین ترجمه‌را انجام دهد.